FUNTEC Startup Camp Ostrava 2013

prezentace a mentorování start-up projektů

V Ostravě se ve dnech 12. - 14. 12. 2013 uskutečnil první ročník setkání startup projektů pod názvem FUNTEC Startup Camp - vyvrcholení třetího ročníku technologické soutěže Technology Cup zaměřené hlavně na studenty technických škol. Tuto soutěž studentských projektů z oblasti vědy a techniky organizuje CVVI (Centrum pro výzkum, vývoj a inovace) a koná se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Jihomoravského kraje. Hlavním cílem je ocenit zajímavé nápady a zvýšit povědomí studentů, veřejnosti a médií o spolupráci průmyslu s výzkumem v oblasti transferu technologií. Samotný FUNTEC tak pomáhá hledat cesty jak prezentované nápady proměnit v realitu.

Pan ministr odevzdal 1. cenu vítěznému projektu společnosti mladé Laudas Technology s názvem Distribuovaná kancelář.

Nápad uspořádat tento startup camp se zrodil v hlavě JUDr. Jana Rakušana, předsedy představenstva CVVI, který stojí za celou myšlenkou podpořit mladé inovátory a dát jim šanci prosadit se ve světě podnikání.

FUNTEC Startup Camp 2013 se uskutečnil v prostorách Ostravské univerzity a jeho konferenční části se zúčastnila více než stovka návštěvníků. Odprezentovat svůj nápad přišlo přes 20 začínajících startupistů, kteří během tří dnů dostali od sboru mentorů zpětnou vazbu a svoje projekty dále významně posunuli.


Na celodenní konferenci kromě českých odborníků vystoupili i zahraniční řečníci, jako například Brad Anderson (USA), Keith Massa (Malta) nebo Christo Balinow z KIC InnoEnergy. Všech 14 řečníků konference bylo po celé tři dny FUNTEC campu k dispozici jeho účastníkům právě jako mentoři.

JUDr. Jan Rakušan, MBA u motivačního proslovu pro všechny účastníky. Na podiu spolu s výherci, Distribuovaná kancelář (Michal Ulrych), RecorderTV (Jiří Buják), IzDet (Tomáš Svoboda) a Banana XC (Aleš Nenička a Soňa Černáková), vystoupali zástupci firmy Panasonic (Tomáš Podivínský) a KIC InnoEnergy (Christo Balinow), ministr průmyslu a obchodu.


V sobotu 14. 12. 2013 přijel slavnostně ocenit vítězné projekty i Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Na třetím místě se umístil startup s názvem IzDet, druhé místo obsadila mladá dvojice s projektem BananaXC a vítězem se stal projekt Distribuovaná Kancelář společnosti Laudas Technology. Zvláštní ocenění společnosti Panasonic Electric Works získal projekt RecorderTV, který bude ještě potřebovat pár vylepšení, ale porotu mimořádně zaujal.

Celý organizační tým se postaral o vynikající a příjemnou atmosféru a univerzita se na tři dny proměnila na domov pro mladé lidi, kteří chtějí v životě něco dokázat. První ročník FUNTEC Startup Campu tedy dopadl na výbornou a jak zaznělo z úst organizátorů i účastníků, můžeme se těšit na další pokračování.

Závěrečný proslov pana ministra Ciencialy ke všem účastníkům FUNTEC startup campu v Ostravě.


www.funtec.cz
www.mpo.cz/dokument145594.html
www.facebook.com/FunTec.cz