Odborná komise

Hodnotit bude odborná komise nominovaná vyhlašovateli soutěže (CVVI a.s., Centrum pro výzkum, vývoj a inovace, ČVUT, MENDELU), MŠMT a MPO. V komisi budou jak zástupci vědecké obce, tak představitelé aplikační sféry více zde).

Hodnocení Technology cupu bude provedeno hodnotiteli dle jednotlivých oborů a jednotlivé projekty (práce) následně vyhodnoceny v rámci oborových Hodnotících komisí složené z členů Odborné komise.  V případě, že o pořadí jednotlivých projektů (prací) v rámci dané kategorie nebude moci rozhodnout oborová Hodnotící komise, rozhodne o tom prostou většinou plénum Odborné komise složené ze všech členů Hodnotící komise.

Členové odborné komise:

  • Ing. František Bezděk, CCV Informační systémy, ředitel společnosti
  • Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze, děkan
  • Michal Charvát, Ogilvy Action, ředitel společnosti
  • PhDr. Václav Marek, Česká hlava, ředitel
  • JUDr. Jan Rakušan, MBA,  ENERGOKLASTR, předseda představenstva
  • Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., FEL ČVUT v Praze, VTP AT Milovice o.p.s., předseda správní rady
  • Prof. Ing. Boris Šimák, CSc., Fakulta Elektrotechnická ČVUT v Praze, děkan
  • Václav Tůma, ENERGOKLASTR CTT Vysočina, ředitel společnosti