Cílem je vytvořit jednoduchý bitmapový editor. Program bude vytvořen v programovacím jazyce C# a vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Program by měl umět jednoduché úpravy obrázku, jako jsou filtrace (rozmazání, ostření, detekce hran…apod.) či výřezy obrázků, vkládání textů,apod.