Cílem je navrhnout jednoduchý obvod a program pro mikroprocesor s jádrem ARM32. Program by měl umět vykreslit text na display, měl by minimálně umět obsluhovat sériovou linku, tlačítka a AD převodník.