Potřebujete více inspirace? Chcete se seznámit s některými příběhy, které prorazili v soutěži Technology Cup? Přinášíme story vítězů... Soutěž Technology Cup sdružuje nadané studenty a pomáhá jim naplňovat jejich sny a vize. Již třetí ročník probíhá této národní soutěže, kterou pořádá Centrum vědy, výzkumu a inovací. Svou úroveň dokazuje také pravidelná záštita hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška a ministra Průmyslu a Obchodu MUDr. Martina Kuby. O pár zkušeností a přínosů soutěže se s námi poradil historicky první vítěz této soutěže, student FEKT VUT v Brně, Tomáš Svoboda, a také vítězové druhého ročníku, Jana Malinovská a František Novák.

Vítěz v ročníku 2011 - Tomáš Svoboda

Co Vám dalo vítězství v TC?

Dalo mi možnost realizovat svůj nápad a posunout se z „garáže“ na profesionální úroveň. Základním problémem u vývoje je totiž cena. Bez investora je jakýkoliv projekt stále na úrovni domácího „bastlení“. Po vítězství v Technology Cup jsem se také začal setkávat s lidmi, kteří mají zkušenosti s profesionálním vývojem. A to mi umožnila právě tato soutěž. Je to skvělý první krok.
 
Jak jste se ve svém bádání od té doby posunul?
 
Díky CVVI jsem se posunul na profesionálnější úroveň výzkumu. Spolupráce s CVVI není jen o financích, ale také o množství informací, které mě posunují dále, jak po odborné stránce ve výzkumu, tak i v dalších potřebných dovednostech jako je starost o finance projektu, řízení projektu, řízení lidských zdrojů, apod. 
 
Jak probíhá taková spolupráce?
 
CVVI mě poskytuje celkem dost volnosti, což mi při práci velmi vyhovuje. Nutí mě to starat se o můj projekt, mám možnost si i o některých významných věcech rozhodovat samostatně. V CVVI je, anebo s ní spolupracuje řada odborníků, se kterými mám také možnost konzultovat svůj projekt. CVVI mi také vybavila laboratoř, protože s kvalitní technikou se můj výzkum posunuje do jiné dimenze a vše je díky tomu jednodušší.
 
Kam se chcete rozvíjet?
 
Mým cílem je vytvořit určitou řadu produktů a služeb v oblasti, které se již dlouhodobě věnuji (měření a detekce ionizujícího záření). V rámci CVVI již nyní budujeme sekci, která se bude této problematice věnovat. Také bych se chtěl více vzdělat ohledně řízení projektů a financování projektů, protože to je nezbytná součást každého výzkumu.
 
Co je Vaším profesním snem?
 
Mým profesním snem, je vytvořit společnost, která se bude zabývat měřením a detekcí ionizujícího záření, bude vyvíjen například pro NASA, apod. A takový opravdový sen je podívat se do vesmíru.
 

 

Vítězka v ročníku 2012 - Jana Malinovská.

 

Proč jste se přihlásila do TC?
 
Přihlásila jsem se do soutěže, protože mě nabízela možnost prezentovat a případně i uplatnit své nápady, které bych jinak nemohla sama realizovat. Ve škole sice máme možnosti dělat samostatné projekty, ale většinou se jedná o drobnější nápady, které nemají takový potenciál. Prosadit při studiu bakalářského oboru nějaký větší projekt je pro studenta nemožné. Technology Cup nabízí možnost realizace dobrých nápadů, což bylo pro mě hlavním lákadlem.
 
Jak probíhala Vaše příprava?
 
Především jsem se musela seznámit s tím, jakým způsobem napsat soutěžní příspěvek tak, aby měl šanci na úspěch. Na poli vědy a techniky se projekty píšou trochu jiným stylem, než jaký požadují investoři, proto jsem musela konzultovat návrh mého projektu s odborníky, kteří už podobné projekty tvořili. Důležité bylo zaměřit se na tržní potenciál výrobku, aby se ukázalo, jestli má cenu se pouštět do vývoje, či nikoliv.
 
Věřili jste, že uspějete?
 
Vždy člověk doufá, že vyhraje. Protože vím, že Česká republika je plná chytrých a kreativních lidí, tak jsem opravdu nevěřila, že bych mohla v soutěži vyhrát. Velmi mě to tím pádem potěšilo.
 
Co Vám Vaše umístění přineslo?
 
Asi největším přínosem je možnost realizace mého projektu. Jako obrovský benefit považuji, že mám možnost se nyní setkávat s řadou zajímavých lidí, kteří dělají projekty velkých rozsahů a mám tedy možnost se od nich mnoho naučit. CVVI mě dále poskytlo zázemí pro přípravu projektu a konzultace s vývojáři, kteří již vyvíjí můj nápad po elektronické stránce.
 
 
Doporučili byste účast i dalším studentům?
 
Určitě ano. I když člověk nevyhraje, tak si vyzkouší napsat projekt, který má jinou strukturu než to, co požadují na školách. S Technology Cupem jsou navíc nyní propojeny přednášky zajímavých osobností s praxe, kteří nejen že poskytují řadu zajímavých informací, ale působí i motivačně, protože si člověk uvědomí, že toto může dokázat taky, když bude chtít a bude tomu věnovat čas.
 
Jak v současné době vypadají Vaše soutěžní projekty a v jaké jsou fázi?
 
Ze začátku jsem kvůli škole neměla moc času na realizaci tohoto projektu a tak jsem se spíše zdokonalovala v oblasti tvorby podobných projektů (například pro  Technologickou agenturu České republiky), takže se nám vývoj trochu posunu. V současné době probíhá vývoj hardware a software. Po dokončení prototypu bude následovat schválení výrobku a poté začne dlouhodobé testování, abychom na trh donesli opravdu kvalitní výrobek.
 
Vítěz ročníku 2012 - František Novák
 
Proč jste se přihlásili do TC?
 
Do soutěže jsem se nepřihlásil sám. O to větší překvapení pro mě bylo zjištění, že jsem se umístil na pomyslné bedně vítězů.
 
Jak probíhala Vaše příprava?
 
Jelikož soutěžní projekt byl zárověň i mou semestrální prací, tak se moje příprava nějak zvlášť nelišila od mých běžných studenských povinností.
 
Věřili jste, že uspějete?
 
Při takové konkurenci jaká bývá v podobných soutěžích je lepší počítat s tou horší variantou. V mém případě tomu nebylo jinak a raději jsem s úspěchem nepočítal, s výhrou už vůbec ne. :D
 
Co Vám Vaše umístění přineslo?
 
Kromě finanční odměny, díky které jsem si mohl pořídit kvalitnější techniku pro osobní růst, mi soutěž přinesla zviditelnění mé práce a lepší shánění pracovních příležitostí.
 
Doporučili byste účast i dalším studentům?
 
Studenské soutěže studentům rozhodně doporučuji. Práce na soutěžních projektech přinesou soutěžícímu nové zkušenosti, které využije i jinde. Už jenom účast v podobných soutěžích se dá považovat za úspěch. Například v podobě rozšíření svého osobního portfolia či neotřelá položka v životopise.
 
Jak v současné době vypadají Vaše soutěžní projekty a v jaké jsou fázi?
 
V současné době jsem začal pracovat na dvou soutěžních projektech, které jsou pro mě zajímavé.
 
Vítěz ročníku 2012 - Aleš Vyka
 
Proč jste se přihlásili do TC?
 
Do technology cupu jsem se přihlásil, protože jsem chtěl porovnat dovednosti s ostatními studenty a zjistit, jak je na tom náš nápad. Vytvořili jsme nástroj pro digitální publikování časopisů, který jsme začali tvořit v rámci studentské firmy AstrumQ Interactive.
 
Jak probíhala Vaše příprava?
 
Při studiu také podnikám, příprava probíhala docela hekticky. Znáte to, dopoledne do školy a odpoledne práce na zajímavých projektech pro klienty nebo pro sebe, ale přípravu jsem nepodcenil a důkladně jsem vše připravil. Hlavní část jsem věnoval přípravě podnikatelskému záměru. Ostatní členové týmu se věnovali pilování aplikace a ladění konceptu. Publikovali jsme první časopis Akademik pro Vysokou školu báňskou - Technickou Univerzitu Ostrava. Univerzita využívá řešení už něco přes jeden rok.
 
Věřili jste, že uspějete?
 
V práci neznám slovo průměr, buď to člověk děla na sto procent nebo to nemusí dělat vůbec. Zkouší se ve škole v podnikání jedete na kvalitu a chcete to nejlepší pro sebe i své klienty, jedině, tak se můžete prosadit a být úspěšní. Vydali jsme ze sebe maximum a věřil jsem, že nakonec uspějeme a nikdo nebude lepší než my.
 
Co Vám Vaše umístění přineslo?
 
Velkou radost, získali jsme první cenu za progresivní řešení digitálního publikování, byl to výsledek usilovné práce celého týmu. Získali jsme nové příležitosti, otevřely se nám další dveře na spolupráci s firmami a institucemi.
 
Doporučili byste účast i dalším studentům?
 
Studentům bych doporučil více sebevědomí, aby jsi šli za svými sny. Cesta to nebude lehká, ale pocit vítězství, který se dostaví z dobře vykonané práce je nepřekonatelný. Člověk to musí v sobě najít. Za klíčový faktor považuji náš tým lidí, který jsem měl možnost na své cestě podnikáním poznat. Všichni jsou pozitivně ladění a to mě žene kupředu.  
 
Jak v současné době vypadají Vaše soutěžní projekty a v jaké jsou fázi?
 
V první fázi jsme řešení nabízeli na míru, které nabízíme klientům. V současné době jsme začali pracovat na automatizované verzi, kterou jsme prezentovali na mezinárodním veletrhu v Hanoveru Cebit 2013. I takovéto příležitosti Vám může přinést nevinná výhra v soutěži. Na konci května bychom měli spustit pilotní provoz nového produktu.